header image

Formy trestné činnosti v souvislosti s gamblingem

Obdobně jako i u jiných činností, při kterých osobám procházejí pod rukama větší či menší obnosy peněz, jsou i hráči hazardních her často lákáni si určitou část těchto peněz ponechat pro sebe v rozporu se zákonem. Nemusí se přitom jednat pouze o krádež pár žetonů v kasinu Las Vegas, forma trestné činnosti může být ve spojitosti s gamblingem různorodá. Nejčastěji se tedy jedná o výše zmiňovanou krádež, neméně obvyklými případy jsou však i zpronevěra, tzv. praní špinavých peněz, nelegální hry a sázky nebo legalizace výnosů z trestné činnosti. Seznam případných protiprávních jednání, které by v souvislosti s hraním hazardních her mohly nastat je však samozřejmě mnohem delší, neboť nelze nijak seznamem vyčíst ani postihnout veškeré aktivity, které by mohly nastat.

Trestání v České republice, co pachateli v případě spáchání trestného činu hrozí?

V České republice jsou výše zmiňované nelegální aktivity postihovány podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nutno poznamenat, že se v obvyklých případech jedná o trestné činy závažnějšího charakteru, a je za ně tudíž možno udělit i trest odnětí svobody. Kromě tohoto trestu nejpřísnějšího rázu však do úvahy připadají i tresty mírnější, a to zejména ve formě peněžitého trestu, propadnutí věci nebo např. zákazu činnosti.

Co v této souvislosti možná nevíte ...

Co není mezi českou veřejností dostatečně známou skutečností, neboť se v českém právu jedná o relativně nový institu, je možnost trestněprávního postihování právnických osob. Toto trestání pak připadá do úvahy právě i v případě trestné činnosti v oblasti gamblingu. Jinými slovy, za některý spáchaný trestný čin, případně za jeho pokus je možno postihnout jak fyzickou, tak i právnickou osobu.

Závěrem je proto nutno konstatovat, že trestná činnost v oblasti hraní hazardních her by se rozhodně neměla brát na lehkou váhu, neboť i zdánlivě malá škoda způsobená v důsledku „nenápadné“ a méně závažné trestné činnosti může jejímu pachateli způsobit dalekosáhlé důsledky a problémy v budoucím profesním i osobním životě.

Reklamy

Nejnovější zprávy

Národní loterie

V poslední době se bingo a lotto dostává do stínu jiných sázkařských praktik, což však ani v moderní době nesnižuje jejich atraktivitu a rentabilitu

Přečtěte si více

Nejnovější příběhy

automaty a hraní her

Zapomeňte na staré oprýskané plechové krabice, zvané automatové hry. Zažijte novou dimenzi hraní a zábavy s vylepšenými nadupanými herními stroji.

Přečtěte si více

Nejnovější články

Výhra přes mobilní telefon

S rozvojem moderních technologií jde ruku v ruce i rozvoj a snazší přístupnost v oblasti mobilního a online sázení. Čtěte a vyhrávejte více.

Přečtěte si více

Reklamy

  ©  www.joryukishikai.com. Všechna práva vyhrazena. Mapa serveru